Placeholder Mỗi lần 2g 10 viên Hồng sâm Hàn Quốc - CheongKwanJang – Korea Ginseng Corp