Placeholder Khuyến mãi Ngày tưởng niệm CheongKwanJang – Korea Ginseng Corp
Kỷ niệm tháng gia đình với CheongKwanJang! Nhấn vào đây để biết các khuyến mãi hiện tại
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho các đơn hàng trên $99
[biểu tượng xã hội]

Unlock Vitality and Wellness with JungKwanJang Korean Red Ginseng: Discover Exclusive Deals in Our February Sale

OFFER 1:

Buy 2 or more Liquid Immune JungKwanJang Sticks get Free Shipping

No Promo Code Needed

OFFER 2:

20% off JungKwanJang Antioxidant, Immune Boost, or Eye Health Capsules

PROMO CODE: FEBRUARY20

OFFER 2:

Buy 2 or more Jin Go Daily Sticks get 20% off

Promo Code: FEBRUARY20

Offer 4:

Free Extract Tablet pack ($33.99 Value) for Orders above $150

Promo Code: FEBRUARYTABLET

At JungKwanJang, we are committed to delivering the highest quality products, sourced from the finest Korean ginseng farms and produced with meticulous care. Each product undergoes rigorous testing to ensure purity and potency, providing you with the assurance that you are getting the very best.

※ LIMITED TIME ONLY ※ 

Ưu đãi độc quyền trong đợt giảm giá tháng 2 năm 2024 của chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm cái gì?


Tìm kiếm phổ biến:  Chiết xuất nhân sâm  Everytime Stick